Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) Genk

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) Genk

https://www.zol.be/ 089/32 50 50
0 Open Positions

About Business Network

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een dynamisch ziekenhuis met vier campussen: campus Sint-Jan (Genk), campus Sint-Barbara (Lanaken) en campus Maas en Kempen (Maaseik) met ziekenhuisactiviteiten en Medisch Centrum André Dumont (Waterschei) met raadplegingen.

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een niet-universitair ziekenhuis met 1.034 bedden. Naast haar regionale functie vervult het ZOL een aantal belangrijke expertfuncties binnen een euregionale context (MIC, NIC, hartchirurgie, neurochirurgie, lithotripsie, NMR, fertiliteitscentrum, radiotherapie, …).

Het ZOL is een opleidingscentrum voor assistent-artsen voor verschillende disciplines waarvoor een stagemeester werd erkend door de respectievelijke erkenningscommissies.

Omwille van de schaalgrootte van het ziekenhuis werd een aangepaste organisatiestructuur uitgetekend. Het ziekenhuis werd opgedeeld in zeven divisies met aan het hoofd telkens een divisiemanager en een arts-coördinator.

Er worden 7 divisies onderscheiden:

Moeder – Kind – Plastische heelkunde
Thorax – Nefrologie – Cardiologie
Abdomen – Zintuigen – Gastro-enterologie
Neurologie – Orthopedie – Revalidatie
Geriatrie – Endocrinologie – Psychiatrie
Kritische diensten
Medisch-Diagnostische diensten

Samenwerkingsverbanden
Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven
Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk K.U.Leuven is een samenwerkingsverband van 30 Vlaamse ziekenhuizen. Doel is het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, opleiding, research en management.

De vereniging heeft als kerngedachte de ontwikkeling van een duurzaam kennisnetwerk waarbinnen de gezamenlijke optimalisatie van zorgkwaliteit en de kwaliteit van de bedrijfsvoering in alle aspecten door het delen en valoriseren van kennis binnen deze vereniging voorop staat.

 

Eerstelijnszones
De samenwerking tussen ZOL en de eerstelijnszone Kemp en Duin werd in 2020 geformaliseerd. Datzelfde moet nog gebeuren met eerstelijnszone Maasland, de regio waar de campussen Maas en Kempen en Sint-Barbara gelegen zijn. De eerstelijnszones streven naar een kwalitatief en geïntegreerd preventie-, zorg- en welzijnsbeleid en -aanbod. Het aanbod is toegankelijk en ingebed in de lokale context.

Ziekenhuisnetwerk Noord-Oost Limburg
Sinds 2018 vormen ZOL en Ziekenhuis Maas en Kempen, samen met Noorderhart in Pelt en het Revalidatie & MS Centrum Pelt, het ziekenhuisnetwerk Noord-Oost Limburg. Binnen dat netwerk is ZOL intussen gefuseerd met ZMK. Vanaf 2021 zullen concrete projecten van de samenwerking geleidelijk aan vorm krijgen.

Kinderpsychiatrisch Centrum vzw
ZOL maakt deel uit van de associatie voor de erkenning van het Kinder Psychiatrisch Centrum (KPC) met 20 K-bedden, samen met Noorderhart Pelt, het Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria St-Truiden en het Openbaar Psychiatrisch Centrum Rekem.

Noolim
ZOL maakt deel uit van Noolim. Noolim staat voor het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg en beslaat de 15 gemeenten van Oost-Limburg. De partners van Noolim hebben samen éénzelfde doel: kwalitatieve zorg aanbieden aan patiënt in zijn leefomgeving.

Company Information

oktober 8, 2021
Contact Business Network
[contact-form-7 id="1803" title="Contact Form"]

Vacature Promotie

Introductie-aanbod

-50%

OP ALLE PROMO-PAKKETTEN

gebruik de code